null Den ordinarie arbetstagaren

Språkfrågor 2/2007

Den ordinarie arbetstagaren

Fråga: Hur ska jag översätta sijaistettava, alltså den person som ersätts av en vikarie?

Svar: Sijaistettava kan lämpligen översättas med den ordinarie arbetstagaren.

Tillbaka till början