null Ekenäsbo eller ekenäsbo?

Språkfrågor 4/2002

Ekenäsbo eller ekenäsbo?

Fråga: Ska det heta Ekenäsbo eller ekenäsbo?

Svar: Sammansättningar där förleden är ett egennamn skrivs med stor bokstav. Det här gäller också sammansättningar med efterleden ‑bo. Vi skriver alltså Ekenäsbo, Malmöbo, Helsingforsbo osv.

Avledningar där egennamn ingår får däremot som regel liten bokstav: helsingforsare, stockholmsk.

Till toppen