null Fördel och nackdel

Språkfrågor 3/2010

Fördel och nackdel

Fråga: Det uppstod en liten diskussion på kontoret om uttrycken fördel och nackdel – varför säger man just så? Vi förstår den allmänna innebörden av uttrycken, men vad är deras ursprung?

Ordet fördel har kommit från medellågtyska vordel (tyska Vorteil) med samma betydelse, egentligen ’den första, större andelen’. Som motsats till Vorteil har sedan Nachteil bildats (nach = efter; det är alltså fråga om ’den senare, mindre andelen’). Detta Nachteil har sedan blivit nackdel på svenska.

I denna tidskrift: 3/2010