null Förvaltningshistorisk ordbok på SLS

Noterat 2/2010

Förvaltningshistorisk ordbok på SLS

Känner du till termer som gärningsören och kronobeskällare? Vad är skillnaden mellan en tiondelängd och en saköreslängd? Att försöka hitta den rätta betydelsen för de uttryck och termer som ingår i det historiska arkivmaterialet är ofta arbetskrävande. Många termers betydelse har dessutom förändrat sin betydelse under århundradenas lopp. De är besvärliga att hitta i standardordböcker och ofta är den nödvändiga special­litteraturen svårtillgänglig. För att förbättra situationen har Svenska litteratursällskapet beslutat ge ut en förvaltningshistorisk ordbok. Planeringen av projektet inleddes i november 2007, då också en redaktion tillsattes. Ordboken byggs upp i tre delar: en alfabetisk del, en del med tematiska artiklar och ett specialregister. Huvudredaktör är Lena Huldén och redaktör är Mona Rautelin.

I denna tidskrift: 2/2010