null Inte tala sant

Språkfrågor 2/2012

Monica Äikäs

Inte tala sant

Fråga: Heter det fara med osanning eller fara fram med osanning?

Det heter fara med osanning.

Monica Äikäs

I denna tidskrift: 2/2012