null Läsarkommentar till tuunata

Språkfrågor 3/2007

Henning Grönroos

Läsarkommentar till tuunata

I Språkbruks (2/2007) avdelning Språkfrågor efterlystes svenska motsvarigheter utgående från finskans tuunata. Engelskans tune, tuning känns igen här.

Beträffande tekniska anordningar, såsom t.ex. motorfordon och radiomottagare skulle det vara trimma. Dvs. att med vissa tekniska åtgärder, ofta finjusteringar, åstadkomma optimal prestanda. Trimmade är just sådana mopeder o.dyl. som med olagligt höga hastigheter susar fram och med förfärligt motorknatter stör vår frid sommartider, men då omfattar kanske trimningen inte enbart justeringar, utan även betydande ändringar på t.ex. avgassystemet.

Trimma en radiomottagare innebär att under tillverkningsskede, samt under serviceåtgärd, trimma högfrekvensstegens spolar (berör gammeldagsteknik, spolar med trimkärnor) för att uppnå goda mottagar- och återgivningsegenskaper. Som engelsk motsvarighet för detta känns alignment och adjustment (align, adjust) igen från tidigare arbetsliv inom den branschen.

Då en lyssnare/tittare ställer in en radiostation eller TV-kanal med TUNING-funktionen, av vilket slag det än må vara, avstämmer man mottagaren, men ett stränginstrument bara stämmer man.

Skräddarsy (customize) torde ju självklart inte lämpa sig i ovan nämnda sammanhang. Låt gå att man på finska i dag använder tuunata  virittää och säätää borde det ju vara.

Trimma hundar har ju sedan en helt annan betydelse.

 

Henning Grönroos
Teknisk amanuens, Arken, Åbo akademi

Henning Grönroos