null Miljoner och miljarder

Språkfrågor 2/2008

Miljoner och miljarder

Fråga: Hur förkortar man miljoner och miljarder?

Svar: Vi rekommenderar mn respektive md enligt Svenska skrivregler. Förkortningen milj. för miljoner ska helst inte användas, eftersom den kan tolkas som både miljoner och miljarder.

Tillbaka till början