null Millennieskifte

Språkfrågor 3/1997

Millennieskifte

Vi går mot ett nytt århundrade och mot ett nytt sekelskifte, men också mot ett millennieskifte, dvs. årtusendeskifte. Millennium böjs som stipendium (det heter alltså inte ”millenniumskifte”).

Till toppen