null Omställningsskydd

Språkfrågor 3/2005

Omställningsskydd

muutosturva = omställningsskydd

Omställningsskyddet stöder uppsagda arbetstagare att få ett nytt arbete. Det officiella namnet är tillägg för sysselsättningsplan (fi. työllistymisohjelmalisä). För att få detta tillägg till arbetslöshetsdagpenningen måste den uppsagda ha sagts upp av ekonomiska eller produktionstekniska orsaker och bl.a. ha arbetat minst tre år hos samma arbetsgivare.

 

Tillbaka till början