null Räcker det med svenskan?

Aktuell litteratur 3/2006

Räcker det med svenskan?

Hur förhåller sig finlandssvenskarna till sina före­ningar? Vad betyder föreningarna för finlandssvenskarnas identitet? Har språket någon betydelse över huvud taget? Finlandssvenska organisationer och föreningar kämpar i dag med rekryteringsproblem och de har svårigheter att få människor att ställa upp. I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter. I bok­en medverkar samhällsvetare från Helsingfors, Åbo och Vasa. Karmela Liebkind och Tom Sandlund är redaktörer för boken.

 

Karmela Liebkind och Tom Sandlund (red.): Räcker det med svenskan? Om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2006. 332 sidor. ISBN 951-583-128-8.