null Små och medelstora företag

Språkfrågor 2/2000

Små och medelstora företag

Fråga: Vad heter pienet ja keskisuuret yritykset på svenska och hur förkortas det?

Svar: På svenska heter det små och medelstora företag (inte små- och medelstora företag), och man ska undvika att förkorta uttrycket. Om det mot förmodan är nödvändigt att använda en förkortning rekommenderar vi att man skriver SME-företag, men att man alltid förklarar vad förkortningen betyder. Man kan till exempel skriva: ”Denna artikel handlar om små och medelstora företag (i fortsättningen SME-företag) i Finland.” SME är en förkortning av engelskans ”small and medium-sized enterprises” och har bland annat använts i samband med det så kallade SME-programmet inom EU.