null Svenska och finska elever möts virtuellt

Noterat 3/2018

Svenska och finska elever möts virtuellt

Åbo Akademi i Vasa har utvecklat en tandempedagogisk modell som går ut på att svenska och finska skolklasser som på grund av långa avstånd inte kan träffas fysiskt möts på nätet för att öva sig på att tala varandras språk.

Modellen kallas e-klasstandem. Namnet kommer från den etablerade inlärningsmodellen tandem där två personer med olika modersmål träffas i informella sammanhang för att öva sig i att tala varandras språk. Tanken är att kommunikationen ska ske virtuellt, till exempel via chatt och Skype.

– Den vanligaste feedbacken vi fått av eleverna är att tandempedagogiken sänker tröskeln att använda målspråket och ökar tron på de egna språkfärdigheterna, förmågan att kommunicera och bli förstådd, berättar Katri Hansell, projektforskare vid Åbo Akademi.

Lärarhandledningen för e-klasstandem har utvecklats inom projektet Eklasstandem som har pågått 2015–2018. Handledningen är tvåspråkig och kan fritt laddas ner på nätet på adressen abo.fi/eklasstandem. I lärarhandledningen finns tips för hur man kan tillämpa tandemmodellen och hur den kan anpassas för olika stadier, från grundläggande utbildning till högskolor.