null Symtom eller symptom?

Språkfrågor 1/2004

Symtom eller symptom?

Fråga: Heter det symtom eller symptom?

Svar: Bägge formerna går an. De upptas som alternativa former i Svenska Akademiens ordlista.