null Vilorum/vilrum

Språkfrågor 4/2002

Vilorum/vilrum

Fråga: Ska vi kalla det rum där man kan vila på arbetsplatsen vilorum eller vilrum?

Svar: Språkvården rekommenderar ordet vilrum för ett rum där man kan vila sig t.ex. på en arbetsplats. Vilorum används i den högtidliga frasen ”(någons) sista vilorum” och betyder då ’grav’.