Nordica ingår nu i Finska, finskugriska och nordiska institutionen